Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Klänningen

Karin E Jansson


Snart är den klar!Bröllopsklänningen!Helt omöjligt att dokumentera färgen rätt dock.Men tänk er typ krispig lindblomsgrönt med en touch av pistage och en smutta aquamarin. Eller rätt och slätt ljusgrön om man vill vara krass.Oerhört tjusig oavsett.