Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En trevlig uppdatering!

Karin E Jansson

Jag hade just ett väldigt bra samtal med Friskis&Svettis Riks. Både jag och F&S kände osäkerhet om huruvida det som hänt var ett brott eller inte, men var lika överens om att det oavsett inte kändes bra. Vi har löst situationen enligt mitt initiala förslag, och båda parter känner sig nöjda!