Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det är vinkeln som gör det

Karin E Jansson


Jag är ju en ganska gnällig person, som ogillar förändring, men som blir förbannad när saker är dåliga. Mitt sätt att provocera fram nya tankebanor är att rent fysiskt byta vinkel på saker. 

Är allt bara bajskorv vill man ju spontant lägga sig under täcket och hulka kudden blöt, men det bästa för mig är att alltid leta en ny plats för ångesthantering; krypa in och stretcha under köksbordet, eller kanske bre ut mig på kaklet i tvättstugan. Gärna upp och ner. 

Det händer nåt i kroppen när världen plötsligt får en annan utgångspunkt, en känsla som kombinerar nytänkande med örfil. Testa vettja!