Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bättre och sämre

Karin E Jansson


Jag var 13 år, och jag var dålig i gymnastik. Jag sprang långsamt och var rädd för bollar. Det gjorde mig inte så mycket, jag var bra på många andra saker. Den här gympalektionen skulle vi ha orientering, ut i skogen! Vi skulle springa i grupper. Jag och tre andra tjejer. Det tog inte lång tid så stack nån ut - och det var jag. Jag var inte alls lika snabb som de andra, fastän jag tog i allt vad jag kunde. Utan att nån egentligen sa nåt så stack dom. De sprang ifrån mig, och tittade inte bakåt. Jag tror att jag ropade, eller så gjorde jag inte det. Och även fast jag egentligen inte brydde mig om hur snabbt jag sprang så sved det i magen, orosmagen. Tårarna brände bakom ögonlocken. Jag var helt ensam i skogen. Dom ville inte vara med mig. 

Sen blev jag arg. Gnuggade tårarna ur ögonen och tog fart. Hoppade över mossa och stenar och betade av kontrollerna, i min egen takt. 

En bra stund senare såg jag målet, en raksträcka till bara. Och det var då jag upptäckte det. De tre tjejerna, de var bakom mig nu. Nu var mina ben som spagetti, men jag tog i allt vad jag kunde. Ett sista ryck och jag var i mål.

Jag var bättre på att läsa karta. 

Jag kom först.