Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bara blad

Karin E Jansson


När jag gjorde blomsterdiademen fick jag över en massa gröna blad. Och när jag tänker efter är ju blad minst lika bra som blommor!Så det blev ett helgrönt diadem av det som blev över.Superenkelt, bara att limma fast med limpistol! Sprutt, smack, klart.