Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att ifrågasätta

Karin E Jansson


Min bror jobbar ju som bekant som curator på konstmuseum. Han har träffat typ en miljard konstnärer, men en som verkligen fastnat i mitt minne är mannen som alltid gick runt med två stämplar.

THIS IS ART

THIS IS NOT ART

Beväpnad med ställningstagande så stämplade han sin omgivning. Vad som var konst och vad som inte var det.

Vad i hela friden? Han bestämde sin egen verklighet och han skrev det på folks näsor. En vandal! Så får man ju inte göra!

Vad spelar det för roll, kan man undra. Vad som är konst och vad som inte är det. Men nej, ämnet är irrelevant. Det intressanta var att han bestämde sin egen verklighet.

Att bestämma sin egen verklighet. I mitt eget liv handlar det om skit och inte skit. Och givetvis allt däremellan. Mina stämplar är mentala, men jag måste ta ställning. Vad väljer jag att köpa med hull och hår? När jag interagerar, konsumerar, bläddrar i veckotidningar, tittar på TV, läser bloggar och går på möten. 

Det är jobbigt att ifrågasätta, men få saker har haft sån positiv effekt på min självkänsla som att sluta flyta med strömmen. Att kunna säga Nej, För i helvete, Hej då men också Hurra, Ja! och Ur spår gubbjävlar!