Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att få barn

Karin E Jansson


Den här bilden är prick ett år gammal. Gurra hade nyss ploppat (för visst låter det plopp?) ur min syrra, och nu var jag moster till två ungar. Mina ungar, som jag brukar säga. 

Med jämna mellanrum får jag frågan om vi planerar att skaffa barn. Ja, nån dag, såklart, men inte nu, brukar jag svara. Men det enda jag kan utgå ifrån är ju min känsla nu. Och nä, nu vill jag inte. Och det stressar mig. 

Det hela blir så paradoxalt - jag vill inte, men hoppas på nåt sätt att jag skulle vilja. Jag skjuter frågan åt sidan, åt framtiden. En framtid som jag samtidigt vet blir mindre och mindre (även om jag en gång läste i En Ding Ding Värld om nån 80-åring som krystade ur sig en unge. Ehrm).

Den frivilliga barnlösheten. Varför är den så känslig?