Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

80-tal och Deco

Karin E Jansson


Här är dom, de nya solisarna jag flashat på instagram.Jag tror att det eventuellt är de bästa solglasögonen EVER!!80-tal och Deco på en och samma gång.Precis som jag!Inhandlade för $16.50 i den här Etsy-butiken. (De verkar bara lägga upp ett par åt gången, så förtrösta inte om de är slut för stunden).