Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi kan inte ha det såhär

Karin E Jansson


Varje kväll samma sak.Uppe i köksskåpet har han lirkat in sin ludna kropp.Mellan kristallglas och såssnipor trampar små tassar och den långa svansen sveper i stora drag.Än så länge har inget gått sönder, men det är bara en tidsfråga. Vi kan inte ha det såhär.Så nu har vi tömt skåpet. Katten - Folket, 1-0.