Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Utlottning: Ett större hjärta

Karin E Jansson

Jag testade att printa det Rimliga hjärtat på en A2 och det blev riktigt bra!


Kanske börjar jag med fler storlekar i webshopen. För stunden har jag bara det här exemplaret, och det tänker jag att nån av er kan få! Skriv en kommentar till det här inlägget, så drar jag en hjärtvinnare ikväll!

NU AVSLUTAT