Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Svarta fjädrar

Karin E Jansson


Jag köpte för ganska länge sedan en 40-talshatt. Eller hatt och hatt, den var mer en låda med lösa fjädrar, och därför väldigt billig. Med min nya bästis limpistolen har den äntligen återställts till hur jag tror den en gång såg ut.Oerhört dramatisk!Precis som jag då.