Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Priset på bröd

Karin E Jansson


Ja just ja, det finns ju fler sidor av Konstgreppet än bara katt, kille, snus och Kevin Bacon. Och det går att finna på Instagram (karinskonstgrepp). Vi kollar senaste månadens aktivitet!Jag har åkt på utflykt i lånad, fullt utrustad bil.Tog en avkrok och hamnade i dåtiden.Och framtiden.Såklart har jag jobbat mest hela tiden.Testade ny sminkning.Tog det för långt.Ätit sour peach.Och katt, obs ej ätit.Senast idag utforskade jag alternativ till blogg-honnören. Tror nr 4 ska få bli min signatur-pose.Vi har diskuterat brödpriser.Sen fick jag livskris.


 
Men såklart gick den över.