Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

På mattan

Karin E JanssonJag hade tänkt göra en miljard saker ikväll, men så hamnade jag på köksmattan, med en katt som täcke. Så jag låg där en stund och de miljarderna sakerna reducerades till en; göra ingenting. Vilken tur, för jag gillar att göra ingenting. Jag är skitbra på det.