Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och så var påsken slut

Karin E Jansson


Jag hittade en blå fjäder. Det får bli årets påskpynt. Ja alltså, ni vet ju att jag egentligen inte tror på säsongspynt, allt fint får ju stå framme året om. Men katterna blev glada.Men frågan var, vem skulle få njuta av pyntet först?Äldst är störst, sa Prinsen.Och gottade ner sig i pyntet.Under bevakning.


 
Man måste fakktiss dela me sä, skrek Abbath.Ja såklart. Här Abbath, lukta på påsken en stund.Hallå, stopp och belägg!!Släpp påsken för i hällvätte!Omnom.Gnörf.Schlörp.Och så var påsken slut.