Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

I badkaret

Karin E Jansson


I badkaret, omsluten av varmt, med det tunga vattnet över bröstet som tvingar andningen bli långsam.Där kommer man fram till det mesta.Som att folk är idioter, och alldeles underbara.Och att det alltid kommer ordna sig. Vi har hallon och katter och varandra. Och rymden.Och att håret kommer lukta gott nu. Gudomligt, till och med.