Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Höjdpunkten i min karriär hittills

Karin E Jansson


Visserligen har jag inte haft så många frilansuppdrag, men jag har svårt att tänka mig att något kan bli bättre än detta.Jag har tidigare visat hur man pysslar girlanger och renoverar möbler.Och nu hur man gör en corpse paint i fem enkla steg.Vad säger du Abbath, bra va?Mäh!