Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Glädjeextas^en miljard!!

Karin E Jansson


Idag fick Abbath ingen post. Men jag, jag fick!På kuvertet - ett litet djur, som såg väldigt bekant ut...Och inuti - ett paket, nåt mystiskt och ett brev. Jag hade rätt, det var från geniet Malin Ahlin!Hennes sprillandes nya bok Månulvarna som jag läst så mycket gott om!! Ett ex till mig och ett till ungarna!Precis lika ljuvlig som jag anat! Djur, och rymden!! Jag ska läsa den ikväll när jag gått och lagt mig!Men det där mystiska då, vad var det?OMG!!!Samuel!Abbath!Sirpa!Och jag! Glädjeextas^en miljard!!Tack Malin!! Du är bäst!!