Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

facebook-fråga

Karin E Jansson

På tal om bokstäver - varför insisterar folk att kalla sina ungar vid bokstav på fejjan?

Idag bajsade lilla M jättemycket, gu va gulligt.

Det kan ju knappast vara för barnets integritets skull, då skulle väl inte statusen vara där från första början. Och inte tror man väl att en bokstav kan eliminera risken att framtida arbetsgivare förstår att man bajsade jättemycket en gång när man var bäbis. Du sa att du hette Maria? Jag misstänker att det var du som bajsade jättemycket för 20 år sedan, men kan nu inget bevisa, damn you smarta föräldrar.
Nä.

Kanske har det med tidsbesparing att göra. Vi lever ju i en oerhört hektisk tid. Men då skulle man väl reducera vokaler och konsonanter i mer än bara ett ord?

Bajs lil'M jttmkt = gulligt^10

Äh, jag fattar ingenting.