Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En hemlis!

Karin E Jansson


Oooh, ni ska bara veta! Det är nåt superspännande på gång, nåt stort!! Det är hemligt än så länge, men ni får veta framöver, kan inte säga när dock...

Ja va fan? Så kan man väl inte hålla på. Hihi, jag vet nåt som inte du vet. Jaha. Är det hemligt håller man käft, annars berättar man.


Så nä, det är inte nåt hemligt superspännande på gång, och om det nån gång blir det så lovar jag att då får ni inget veta.