Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Den heliga kroppen

Karin E Jansson

Det har varit mycket tal om kroppen som valuta senaste tiden. Surrogatmödrar, äggdonationer, prostitution och blodgivning i en och samma mening. Människohandel.

När en människa, en kvinna, inte har något annat har hon sin kropp. En sista resurs. Det saknas som regel en valfrihet i prostitution, och det ger upphov till en fruktansvärd industri. Men är det mer än så som gör den felaktig? Finns det nåt heligt med kroppen som skapar vår ovilja till att sälja den? Vart går i så fall gränsen för heligt och oheligt? Du kan betala mig för att massera dina axlar men inte ditt kön? Du får köpa delar av min tid på jorden men inte mitt kött?

För att ens kunna diskutera frågan måste vi separera den befintliga och vidriga industrin av människokroppar, som är ett resultat av ett extremt klassamhälle, från den mer filosofiska frågan Är kroppen helig? Jag vet inte om det går. Vad tycker du?