Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ÄR NI MED MIG?!

Karin E Jansson

Alla jag känner, och jag känner inte så många, vill ha svans. Av detta kan vi dra slutsatsen att alla borde vilja ha svans. En yvig, pälsig kroppsdel med pondus och snärtförmåga. Vi har ju haft det en gång i tiden, men evolutionen har fattat det vansinniga beslutet att dra tillbaka den, och istället ge oss skit som moral och näsvingar. Nu är det dags att vi tar saken i egna händer, och det gäller att vi går samman! ÄR NI MED MIG?

Att lura till oss en svans kommer ta, uppskattningsvis, 40000-50000 år. Vi ska dock inte avskräckas, utan tänka på framtida generationer och sätta igång med arbetet omedelbart. Så, hur ska vi få vår svans då?

Jo, vi måste dels främja snärtmusklerna genom att alltid vicka på rumpen. Detta i kombination med dålig balans. Ja, svans ger ju ökad balansförmåga, och om evolutionen märker att vi börjar snubbla omkring okontrollerbart kommer den inse sitt misstag och backa bandet så att säga. Det borde inte vara svårare än så.

Jag kommer börja hålla kurser och föredrag kring detta, men sprid gärna ordet, och se gärna denna korta informationsvideo om människans nya gångstil.


Mvh,
MFSFIH 
Människor För Svans För I Helvette!!