Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Aprikos och rosa

Karin E Jansson


Igår testade jag att bleka håret innan jag färgade det, med förhoppningen att det skulle bli lite intensivare orange färg. Resultatet blev snarare aprikos.Men tur var ju det!


 
För ungarna hade Tema Rosa idag, så då matchade vi rätt bra. Jag tycker det är viktigt att barn matchar vuxna.


 photo Untitled3-1_zpsbe1f2b53.gif
Skoja ba!!Även fikat följde temat.Rosa maräng!Rent socker visade sig som vanligt påverka förmågan att sitta stilla på stolen.Och med humöret på topp.....sög vi i oss drickan och drog vidare!