Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Applåder för ettåringen!

Karin E Jansson


Kolla vilken nöjd unge!Jajamen, det var kalas idag!Med blomster överallt.För Gurra fyller ett!Först paketöppning.Hurra!En alldeles egen spis!Och sen fika! Maria har fått jobb på kemiska institutionen och har investerat i nya karaffer.Alla var på plats.Såhär sugna var vi på tårta.SKÄR SNABBARE!Sen applåderade alla åt Gustav.Han uppskattar det mer än sång.


Och så efter några timmar, när jag äntligen fick igen min jacka, så åkte jag hem!