Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

7 vines

Karin E Jansson

Jamen hej, jag älskar ju Vine. Dock är jag för lat för att upprätthålla en hög kvalitet, men det finns ju andra Vine-genier att följa (tex Adam Goldberg, Monkinodraw och Sandra Beijer, leta rätt på dom!).

Nu har jag hur som helst hittat ett sätt att få över mina videos till lelle blöggis, så nu spelar kvalitet mindre roll. Här kommer sju favoriter.


Har ni fallit för Vine? Kanske har ni Vine-genier att tipsa om?