Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi utökar familjen!

Karin E Jansson

(Hold your horses, inte med bäbis, utan med vuxna män i kostym)Jag och Samuel köpte för några år sedan en polaroidkamera på loppis.Tyvärr visade det sig att det var skitdyrt att köpa film till den, så den ligger fortfarande oanvänd.Och det går ju faktiskt precis lika bra med andras foton!Jag köpte ett kuvert fullt med bilder på Etsy. Från -67 och -68, med människor jag aldrig kommer träffa, men som ändå fått plats i vårt familjealbum.Tallar, hus och människor. Passar in väldigt bra.Välkommen Doug!