Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Spaning!

Karin E Jansson

Det började med dragshowartister. Det var inte bara en lek med läppstift och peruker, utan också med ord. Sharon Needles, Peaches Christ och Penny Tration. 

De svenska hårfrisörerna fattade vitsen, ordvitsen, och var snabba att ta efter. Hårizont, Självfallet och Hair & Nu.

Nu har det spridit sig till restaurangbranschen, och Umeå har fått snabbmatstället Kebabnekajse. Geni.

Ordvitsarna sprider sig som ogräs, och det är fantastiskt. Arbetsförmedlingen blir snart Arbetsförnedringen, och som jag ser det kan ordvitsarna komma att ta över alla samhällets instanser. Kanske har du förslag?