Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Skillnad på folk och folk

Karin E Jansson

Nä, jag vill inte gärna tro att jag är en sån som gör skillnad på folk och folk, fast det gör jag säkert.

Men bakterier och bakterier, där gör jag skillnad.

Bakterier kan delas upp i två kategorier - en bra och en dålig. Vad som är bra och dåligt har inget att göra med verkligheten, utan är tvärtom en felaktig spontan reaktion som säkert kommer verka till min evolutionära nackdel, men som ändå sitter som berget.

De vilda bakterierna, de som härjar som okontrollerbara moln, de gillar jag. Jag har inga som helst äckelimpulser och skulle kunna slicka på vad och vem som helst i en offentlig miljö. Jag vill poängtera att jag inte gör det, då jag inte ser nån utdelning alls, men det skrämmer mig inte. Dörrhandtag, offentliga toaletter och hostande gubbar. Jag gnager på hittade pennor och tvättar aldrig händerna innan maten.

Det som dock får mig på helspänn är en helt annan kategori bakterier - de framodlade bakterierna, mjölkbakterier. Massproducerade i laboratorium. Reklam på TV där vi får veta att yoghurten nu innehåller de bästa, i laboratorium framtagna, bakterierna får det att krypa längs ryggraden. Opersonliga står de där i raka rader, redo att dyka ner i min magsäck och, ja göra nåt. Samuel har börjat köpa hälsofil, och jag får en fysisk reaktion varje gång jag öppnar kylen och stirrar på förpackningen.

Om bakterier hade ansikten skulle de se ut såhär:


Ja, nu blev det kanske pest eller kolera här, men ni fattar.

Det är inte så att det begränsar mitt liv, jag menar jag äter ju mjölkprodukter. Men jag vill helst inte tänka på den där token i röd peruk.