Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

sjukt dålig stil

Karin E Jansson

Jag blev sjuk. Ont i magen och feber! Jag vet, så sjukt dålig stil av kroppen. Men nu är jag åter på banan, och med banan menar jag såklart inte frukten, hur skulle det se ut, hahahahaha.

Såhär skulle det se ut:Nu blir jag osäker om jag är på banan eller på banan, jag menar, bilden talar ju sitt tydliga språk. Men om jag verkligen är på banan kan man ju knappast säga att jag är på banan igen.

Ehrm. Och så har jag vine:at, dvs gjort videos på appen vine. Karins Konstgrepp heter jag där.Hörs sen!