Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sån är han

Karin E Jansson


Han har alltid olika strumpor, och tröjan ut och in. Fnissar tyst när han ser kattvideos på sin telefon. Kan allt om foto, och inget om hur man öppnar förpackningar. Får panik och sliter upp flingpaket så cornflakes flyger över hela köket. En gång fick han upp hela innehållet i en syltburk i taket. Han älskar Chris Farley och smör. Han kan bli nervös, men skulle aldrig låta det hindra honom. Han äter en limpa om dagen, och gör röster till våra djur. Han sprattlar som en mask i sömnen och kokar alltid kaffe åt mig på morgonen.

I vått och torrt, han försvinner inte.

Sån är han, min bästa vän och kärlek.