Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Så värdelöst att man gråter av ilska

Karin E Jansson

Orkidén är ett bra exempel på yin och yang. Vi går omkring i 10 månader och suckar åt en ful pinne, och när det till slut kommer en knopp blir vi så glada att vi börjar grina. Jag har inte tid med såna känslosvängningar, och dessutom kräver den ju lika mycket omsorg som ett barn (nej, jag har inga barn, men jag har observerat andras). Fast barn överlever utan att med exakta intervaller doppas i vatten med exakt rätt ph.

En gång snubblade jag över en vild orkidé och det var så nära gudomlig uppenbarelse jag kommit - den är vacker! Men att ha den hemma är så värdelöst att man gråter av ilska. Ändå insisterar folk på att komma med dom som gå-bort-present (nej inte till mig för jag bjuder aldrig hem nån), men man ser dom i var och vartannat hem.Senast igår, hemma hos min bästis Sara. Och den råkade faktiskt befinna sig i den vackra fasen. Eller vänta nu...Smart! Man kan alltid lura yin och yang.