Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

På andra sidan www

Karin E Jansson


Instagram alltså (karinskonstgrepp heter jag där). Vi kollar vad som hänt på sista tin.Jag har tagit årets bild.På jobbet har vi myntat uttrycket "privat frukt". Inga intentioner att bjuda, dvs.Jag har haft Chanel och temporär tatuering.Glasögon; före & efter. Jag är mycket nöjd.Jag har jobbat hemma.Jag har fått ett riktigt spöke i lägenheten.Skyll dig själv, skulle vissa säga.Katterna och jag har parallellinstagrammat.Jag har tipsat om kläder som alla borde vilja ha.Har känt mig bevakad.Har lackat varje dag.Och swatch:at emellanåt.Jag har ätit varierat.Fått livskris.Som sen gick över.