Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Näthat och inte

Karin E Jansson

Jag har precis som de flesta sett Uppdrag Granskning om de hot och kränkningar kvinnor få utstå på nätet (vid sidan av i verkliga livet).

Jag är inte ett dugg förvånad. Det går i linje med den patriarkala strukturen vi lever med. Nätet får bara dumjävlarna att våga mer, med skydd bakom anonyma alias.

Det är bra att vi skriker. Nog nu! Och vi ska ställa dom mot väggen, ge dom jävlarna ansikten. Dom där som tillsammans skapar en grå dimma av hot och kränkningar. En dimma som sipprar mellan www och kvällspromenaden.

Men så till en kontrast. Då vissa lyckas bryta ner med hot, elakheter och oförskämdheter, så lyckas andra bygga upp. Av hejarop, varma mail och intelligenta kommentarer. Ni representerar dom. Uppbyggarna. Om ni bara visste!