Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kärlek

Karin E Jansson


Ujuj, nu blev det sådär mycket igen - tydligen förväntas man arbeta när man har ett arbete?! Vad i hela friden! Nåväl, en ♥-hälsning måste ändå prioriteras en dag som denna! Puss, kläm och kärlek till er alla!

Nu ska jag fortsätta strö glitter på saker, var ni här skulle ni gnistra! Eller äh, det gör ni ändå!