Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Geografi, skattjakt och disco

Karin E Jansson


Igår åkte jag och hälsade på mina ungar.Stämningen var på topp.Först av allt behövde jag kaffe.ÄRU KLAR SNART ÄRU KLAR SNART skrek Sirpa oavbrutet. Vi skulle ju på skattjakt.Hon hann visa alla länder hon kunde medan kaffet svalnade. Island.Sverige.Och Utomlands.Sen var det bara att svepa koppen och ställa sig i skattletartåget.Efter en bra stund hittade vi skatten. Den visade sig vara Anna Ileby-teckningen. Såklart!Sen satte nån på musik.Ben började sprätta.Kroppsdelar flaxade.Och fingrar snärtade.Och sen åkte jag hem.