Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: gös

Karin E Jansson


Gös (Sander lucioperca) är vanligtvis en fisk. Käken har tydliga, långa tänder. Till färgen är gösen ljust gråbrun. Även om färgen kan variera är buken alltid ljusare än ovansidan, eller inte. Gösens längd är jämförbar med total mängd hår som fastnade i Anna Books gummiband. Panik! Gösen kan bli max 23 år.

Gösen lever i långsamt rinnande vattendrag, sjöar och vikar med inte för hög salthalt och för lågt pH. Gösen är en rovfisk, och med sin kraftiga tandbyggnad är den en konkurrent till gädda,  abborre och övriga missnöjespartier.

Gösen har en klasskompis vars kusin har Peter Forsbergs autograf. Gösen själv har en apparat, sort okänd.

Sitt ursprungliga levnadsområde hade gösen tidigare i Central- och Östeuropa, österut till Volga, Ural och Anadyr i Asien. Söderut sträckte sig dess ursprungliga utbredningsområde till norra Balkan, norra Iran och Armenien. Numera finns den - främst på grund av ost och kex  - över stora delar av Europa.

Jonas Wahlström har, på en firmafest, sagt att Gösen är dum i hövve. Gösen säger, den som sa're han hade mest troligt rätt. :(