Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Välkommen!

Karin E Jansson

Snart kommer jag och min kille vara gifta, och jag ser det redan nu som lämpligt att börja anamma beteenden som karaktäriserar gifta par. Som mys endast på fredagar, veckohandling och välkomstskylt som redan utomhus ger en fingervisning till vårt innersta väsen. De två första vet jag inte om, men välkomstskylt var snabbt ordnat.
Välkommen! Jag ska höra om Hemslöjden vill börja distribuera.