Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min egen ögonskuggspalett!

Karin E Jansson


Jag har haft en massa skuggor som drällt omkring, och nu har jag hittat ett bra sätt att organisera dom.Z Palette! En tom ask med magnetisk botten, som gör att man kan skapa sina egna paletter (det finns också andra märken som tillverkar liknande, leta på ebay!)
Kanske att man har en gammal palett där man bara gillar en av skuggorna, då kan man pilla loss den och kasta resten. Skulle nån av skuggorna råka gå sönder finns det enkla sätt att laga dom.Med magnetklistermärken sitter alla skuggor ordentligt på plats.Här är mina favoritfärger just nu. Ordning och reda!