Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett hot

Karin E Jansson

Vi har börjat ana nåt i lägenheten. Ett väsen. Eller flera? Saker som flyttar på sig oförklarligt. Kalla kårar längst ryggraden. Det känns hotfullt, och vi sover oroligt. 

Ni vet den där scenen i filmen Sjätte sinnet. När mamman plötsligt en dag upptäcker det, flera år i efterhand. Där i alla familjefoton finns det i bakgrunden, fångat på bild. Den där diffusa obehagskänslan är konkret på fotopapperet. 

Precis så.