Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett allvarligt snack

Karin E Jansson

Av en ren och skär slump ramlade jag över ett instagramkonto - prins_abbath. Katterna har startat upp ett gemensamt instagramkonto, och har inte berättat nåt. Än så länge har de bara lagt upp en bild, tydligen har Prinsen sin kusin på besök och de har besökt en hårdrockskonsert.

Jag är så himla besviken. Varför har de slutat kommunicera med oss? Vad mer håller dom på med när vi är på jobbet? Jag tänker att jag antingen får ta ett allvarligt snack med dom, eller så väljer jag bara att övervaka via instagram, och kliver in när jag tycker att deras leverne gått över gränsen.

Mvh/besviken