Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

BANANAS!!!!!!!

Karin E Jansson

Jag hinner inte blogga, är begravd i arbete både hemma och borta. Snart ska det mest akuta vara avklarat i alla fall.

Ska hinna med ett besök på vårdcentralen idag också, mina ögon är inte helt återställda, och jag börjar misstänka att jag är allergisk mot nåt. Förslag:

Blodapelsin (äter fem om dagen)
Alliansen (klåda!)
Eller min farhåga: smink.


FÅR JAG INT SMINKA MIG SKA JAG HELLER INT LEVA.

Vad är du allergisk mot?