Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

7 snabba

Karin E Jansson


Humör: otålig och sömnigt förvirrad
Kofta: vintage
Halsband: Konstgreppet
Har: börjat se Girls, fattar hypen!
Ska: arbeta med datamaskin och lyssna på Leila K.
Vill: åka bil långt.
Tycker: att cool indietidning med mycket pengar ska anställa mig som bloggare.

Och så behöver spegeln putsas/pussas.