Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Upp med skiten

Karin E Jansson

Min bror, curatorn, åker land och rike runt för att hänga tavlor på konstgallerier.


Och jag vill inte på något sätt förringa hans kunskaper i ämnet, men det finns ett annat sätt att få upp konst på väggarna.


Ba göra det.


Jag vet inte hur många jag känner som har sina vackra tavlor stående i förråd i väntan på insikten om vart och hur de ska hängas upp.


Men tänk!


Det behöver inte vara rakt och symmetriskt!


Jo, det är sant!


Ba upp me skiten. Blanda fult och fint, testa och känn efter. Känns det inte rätt är det väldigt lätt att dra ut spiken och slå in den på nytt.


Men tänk om det blir fel? Jag vill ju inte ha hål fulla väggen!


Hål? Ett hål är ett ingenting. Och vi kan inte lägga tid på att ängsla oss över små prickar när det finns en miljard andra, viktiga och riktiga saker, att oroa oss över.


Och sen finns ju alltid wrestling-klistermärken, själsliga och estetiska plåster. Seså, upp med skiten.