Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min kropps värde

Karin E JanssonMin kropp skiljer sig från den kvinnokropp media och reklam presenterar för oss. Den är större, och är som regel exkluderad från reklam- och modevärlden. En mindre kropp måste alltså ha ett större ekonomiskt värde än en kropp i min modell.

Jag funderade länge och väl om jag skulle lägga upp den här bilden. Jag är döless på objektifieringen, men också mystifieringen av kvinnokroppen. Och min egen kropp är inget annat än ett funktionellt instrument för mig. Den har organ och hud och hår och allt annat som jag behöver. Och därför älskar jag den. Jag kan springa, ligga, dansa och lyfta Sirpa högt ovan marken. Den gör det jag vill att den ska göra. Det är det som ger den dess värde. Så här kan alltså en skitbra kropp se ut.

Är din kropp värd nåt?