Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag vill tacka...

Karin E Jansson


..er!! Jag vill tacka er! Tack för att ni stöttar mig i det jag gör, handlar ur min webshop, och låter mig komma närmare min dröm dag för dag! KÄRLEK!!

Nu ska jag paketera printar tills fingrarna blöder. Konstgreppsblod.