Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Föränderligt

Karin E Jansson


Vår hallspegel. Har ni nånsin sett en så solbränd Karin? Strax över 20, på tågluff. Och så mamma, jungru Maria och Miss Piggy.Blandat med gamla julkort, visitkort, hemliga lappar och snygga bilder rivna ur tidningar.Bara att peta in under spegelramen. Föränderlig konst med föränderlig ram.