Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En present på posten!

Karin E Jansson

Tack för all omtanke om mina puffiga ögonen! På instagram har jag fått mängder av tips och krya-på-dig, och det har gett utdelning. Mina ögon har långsamt öppnat sig och varelsen som bott där har du flyttat över till bihålorna. Även det är dåligt, men inte lika dåligt. 

En sak som också fått mig piggare är detta:

 
Present på posten!
Present från Olga Cisternas! Rådjuret Olga Cisternas! Tack!!