Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dålig stil (frågestund)

Karin E Jansson


Likt Kevin Costners frisyr i Waterworld har förkylningen lagt sig som en smutsig hinna, ett grus i ögat, ett flottigt fjun etc över livskraften. Dålig stil kroppen. Så det enda jag orkar är att ligga i soffan och stirra på TV:n. Visserligen inte helt olikt mitt normaltillstånd, men ändå frustrerande.

Och med året som lider mot sitt slut tänkte jag att jag passar på att klämma in en sista frågestund. Frågor om företaget, bröllopsplaner, middagstips eller anonyma hot. Låt tangenterna smattra, alla frågor är bra frågor!