Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Då vet man

Karin E JanssonNär man sitter där och flätar hästhåret och hukar sig över skalbaggarna för att se varenda liten strass-sten, och tårarna börjar rulla nerför kinderna, av lycka. Då. Då vet man att man hittat rätt.

En förälskelse som blev en kärlek som blev jag. I blodet som rusar simmar det små baggar, och det gnistrar av strass. Jag har hittat rätt.