Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Behold

Karin E Jansson


Behold the glamour! Ja, huvve fick jag kapa, för det är allt annat än glamour just nu. Dödsförskylning/snorattack/mosansikte.Men tröjan! Puffig, bekväm, mjuk och pärlbeströdd.Och överdådig framsida. Nästan lika överdådig som baksidan.!!! Lika bra till hemmaförkylning som till nyårsfirande. 155:- på Etsy, ka-ching lyllos mig osv.