Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad du bör veta om eget företagande

Karin E JanssonDel 1 i Karins företagsskola


Bokföring är A och O. Detta är de faser du kommer uppleva i ditt administrativa arbete.

-Tralala, plus och minus
-Vänta...
-OMG OMG OMG
-Saaaaamuel!!!
-Fosterställning och primitiva läten
-Fängelse?
-Fly landet?
-Vänta! (igen)
-Jamen jaha!
-Phew
-Klar!
-Allt i ordning (såklart)
-Efterdarrningar
-Stalkers på TV3.
-Prutt / Allt är glömt

Upprepas vid nästa bokföringstillfälle.